דרגות רישיון – הסבר מפורט על כל סוגי הרישיונות

מדינת ישראל קבעה לאחרונה 4 קבוצות של דרגות רישיון נהיגה בהתאם לתקינה האירופאית:

  • דרגה A לאופנועים
  • דרגה B לרכב עד 3.5 טון ועד 8 נוסעים
  • דרגה C לרכב משא עד 12 טון
  • דרגה D להסעת נוסעים (מוניות ואוטובוסים)

כל אחת מן הקבוצות הנ"ל, מחולקת לדרגות משנה נוספות שנקבעו על פי המשקל הכולל המותר של כלי התחבורה או מספר הנוסעים המורשים לנהג להסיע. כיוון שלכל דרגה חוקים והגבלות מותאמים, על הנהג המחזיק בדרגה כלשהי, לעמוד בכלליה בהתאם לקבוע בחוק ובכפוף להוראות משרד התחבורה. להלן פירוט כלל סוגי הרישיון והתנאים לו במדינת ישראל ועל פי החלוקה לקבוצות:

דרגה קודמת פירוט הדרגה דרגה חדשה פירוט הדרגה הערות
02 רכב פרטי עד 4 טון B עד 3.5 טון למחזיקי רישיונות דרגה 02 שהונפקו עד 31/12/2006 ניתן היתר לנהיגה עד 4 טון בישראל
עד 7 נוסעים כולל הנהג וחובה כסא וחגורת בטיחות לכל נוסע
03 רכב משא קל עד 15 טון C1 עד 12 טון למחזיקי רישיונות דרגה 03 שהונפקו עד 31/12/2006 ניתן היתר לנהיגה עד 15 טון בישראל
היתר לרכב משא מעל 15 טון C מעל 12 טון
04 גורר תומך C,E גורר תומך (סמיטרלייר)
11 אוטובוס B,D אוטובוס+פרטי
06 אוטובוס C1,D אוטובוס+משא
05 מונית D1 מונית+אוטובוס זעיר עד 5 טון ייחודי לישראל
היתר לאוטובוס זעיר D2 אוטובוס זעיר ציבורי עד 5 טון ייחודי לישראל
היתר לאוטובוס זעיר D3 אוטובוס זעיר פרטי עד 5 טון ייחודי לישראל
נהג + 16 נוסעים
07 טיולית 7 היתר לטיולית תקף לחמש שנים הבאות עד 31/12/2011
ט טרקטור 1 ייחודי לישראל
א אופנוע עד 50 סמ"ק A2 אופנוע עד 125 סמ"ק עד 14.6 כח סוס
ב אופנוע עד 500 סמ"ק A1 אופנוע עד 33 כח סוס עד 25 קילוואט
ג אופנוע מעל 500 סמ"ק A אופנוע מעל 33 כח סוס מעל 25 קילוואט

דבר עם יועצי הלימודים שלנו וצא עם מקצוע לחיים! >>