קורס מכינה (מערכות הרכב) – טרום קורס ק. בטיחות בתעבורה

קורס מכינה (מערכות הרכב) – טרום קורס ק. בטיחות בתעבורה מעניק לתלמידיו ידע במקצוע מכונאות רכב  לשם כניסה לקורס קציני בטיחות בתעבורה. הקורס מיועד רק למי שעומד בדרישות הסף של קורס ק. בטיחות בתעבורה אך אינו בעל הכשרה מתאימה במכונאות רכב סוג 2.

דבר עם יועצי הלימודים שלנו וצא עם מקצוע לחיים! >>

פרטים נוספים אודות הקורס מכינה – טרום קורס ק. בטיחות בתעבורה

מועד פתיחה : מועד פתיחה משוער חודש דצמבר 20

היקף שעות הקורס

 • 160 שעות לימוד אקדמאיות (במשך 6 כחודשיים)
 • (+ 80 שעות מעשיות במוסך )

תנאי קבלה לקורס

 • א. הצגת תעודת 12 שנות לימוד
 • ב.  רישיון נהיגה C1. מי שאין לו רישיון C1 עליו להציג  מעבר מבחן תאוריה בהצלחה ובנוסף אישור התחלת למודי C1 מעשי
 • ג.  עמידה בלפחות מאחד מהתנאים הר"מ:-
 • עוזר קצין בטיחות שעסק בתפקיד זה לפחות 3 שנים. יש לצרף אישור בכתב המעיד על כך מקצין הבטיחות של החברה ומכתב מממנכ"ל / משאבי אנוש של החברה המאשר את תפקודו בפועל כעוזר קצין בטיחות בתעבורה ולצרף למכתבים אלה תצהיר מעו"ד המאשר את אמינותם
 • בעל תעודת מנהל ציי רכב בצרוף אישור ממשאבי אנוש של החברה שהמועמד עסק 5 שנים במקצוע זה. ולצרף למכתב  תצהיר מעו"ד המאשר את אמינותו
 • בוחן תנועה/ בוחן נהיגה/ מורה נהיגה שעסק לפחות 5 שנים במקצוע זה.
 • נהג המחזיק באחד מדרגות רישיון נהיגה C1,C,E,D בצרוף מכתב מהחברה המאשר שהמועמד עסק בנהיגה בפועל 10 שנים לפחות. ולצרף למכתב  תצהיר מעו"ד המאשר את אמינותו
 • בעל תעודת סוג 1 במכונאות רכב
 • יש להציג תעודות / אישורים מקוריים.
 • ד. מעבר מבחני התאמה במכון אדם מילוא בהצלחה.

**באפשרות המועמד לגשת למבחני התאמה לפני ההשתתפות בקורס המכינה.

תנאים לסיום וקבלת תעודה

 • עמידה בהצלחה במבחן עיוני בתום הקורס

סוג התעודה

 • תעודה המעידה על סיום קורס 'מכינה מערכות הרכב-טרום קורס קציני בטיחות בתעבורה' המקנה לתלמיד זכאות להשתתף בקורס קציני בטיחות בתעבורה