קורס מכינה (מערכות הרכב) – טרום קורס ק. בטיחות בתעבורה

קורס מכינה (מערכות הרכב) – טרום קורס ק. בטיחות בתעבורה מעניק לתלמידיו ידע במקצוע מכונאות רכב סוג 2 לשם כניסה לקורס קציני בטיחות בתעבורה. הקורס מיועד רק למי שעומד בדרישות הסף של קורס ק.בטיחות בתעבורה אך אינו בעל הכשרה מתאימה במכונאות רכב סוג 2.

דבר עם יועצי הלימודים שלנו וצא עם מקצוע לחיים! >>

פרטים נוספים אודות הקורס מכינה – טרום קורס ק. בטיחות בתעבורה

מועד פתיחה : משוער  – אוגוסט 2019

היקף שעות הקורס

 • 160 שעות לימוד אקדמאיות (במשך 6 כחודשיים)
 • (+ 80 שעות מעשיות במוסך )

תנאי קבלה לקורס

 • א. הצגת תעודת 12 שנות לימוד
 • ב.  רישיון נהיגה C1. מי שאין לו רישיון C1 עליו להוציא טופס ירוק (רש"ל 18) ל-C1 לעשות בדיקת עיניים להחתים את רופא המשפחה ומשרד הרישוי על הטופס ולעבור תאוריה.
 • ג.  עמידה בלפחות מאחד מהתנאים הר"מ:-
 • עוזר קצין בטיחות שעסק בתפקיד זה לפחות 3 שנים. יש לצרף אישור המעיד על כך ממנכ"ל החברה או אישור מקצין בטיחות מוסמך.
 • בעל תעודת מנהל ציי רכב שעסק 5 שנים במקצוע זה.
 • בוחן תנועה/ בוחן נהיגה/ מורה נהיגה שעסק לפחות 5 שנים במקצוע זה.
 • נהג המחזיק באחד מדרגות רישיון נהיגה C1,C,E,D ושעסק בנהיגה בפועל 10 שנים לפחות.
 • בעל תעודת סוג 1 במכונאות רכב
 • יש להציג תעודות / אישורים מקוריים.
 • ד. מעבר מבחני התאמה במכון אדם מילוא בהצלחה.

**באפשרות המועמד לגשת למבחני התאמה לפני ההשתתפות בקורס המכינה.

תנאים לסיום וקבלת תעודה

 • עמידה בהצלחה במבחן עיוני בתום הקורס

סוג התעודה

 • תעודה המעידה על סיום קורס 'מכינה מערכות הרכב-טרום קורס קציני בטיחות בתעבורה' המקנה לתלמיד זכאות להשתתף בקורס קציני בטיחות בתעבורה