אבטחה וריתום מטענים

תקנות חדשות של הרלב"ד קובעות –

נהג שלא עובר השתלמות מקצועית בנושא אבטחת וריתום מטענים, ויוביל מטען בכלי רכב כבד שמשקלו מעל 12 טון יעבור עבירה פלילית!

התקנות ייכנסו לתוקף ביום 1.7.2022 , ומי שייפר אותן ייקנס ב- 750 ₪ ו- 6 נקודות

דבר עם יועצי הלימודים שלנו וצא עם מקצוע לחיים! >>

  פרטים נוספים אודות השתלמות אבטחת וריתום מטענים 🚚

  מועד פתיחה – הקורס מתקיים בשני מפגשים של 4 שעות ימי שישי וקורסי בוקר מתקיימים בין 08:30 – 12:00.                                                      קורסי ערב מתקיימים בין השעות 17:30 – 20:45

   קורס בוקר – 25/10/21 ו- 26/10/21

   יומי שישי – 29/10/21 ו- 12/11/21

   קורס ערב – יומי חמישי11/11/21 ו- 18/11/21 קורס נוסף ימי ראשון 14/11/21 ן- 21/11/21

  *

  היקף שעות הקורס

  • 8 שעות לימוד עיוניות

  תנאי קבלה לקורס

  • המחזיק ברישיון נהיגה C או E (חובה).

  • בעל רישיון נהיגה ועוסק בתחום (רשות).

  פירוט נושאים

  1. מיומנות בהעברת מטענים וניהול סיכונים (4 שעות).
  2. ריתום ואבטחת מטענים (4 שעות).

  בחינות גמר

  בחינות גמר פנימית:

  1. בחינה עיונית: מיומנות בהעברת מטענים וניהול סיכונים, סעיף 1, ציון עובר – 85. (10 שאלות סגורות)
  2. בחינה עיונית: ריתום ואבטחת מטענים, סעיף 2, ציון עובר – 85. (10 שאלות סגורות)
  • השתתפות שוטפת בהרצאות
  • עמידה בהצלחה בבחינות הפנימיות והחיצוניות

  תעודות

  • תעודת השתלמות: יישום הוראות תקן אבטחת מטענים.

  הערות:
  1. מגמה זו חדשה וייתכנו בה שינויים לאחר הפעלתה כפיילוט.

  2. תוקף אישור הפעלה זה מיידי, החל מ-13 יוני 2021.

  3. עזרי לימוד:

  • אוגדן דיני תעבורה ולוח תמרורים.
  • ספר דרך.
  • מצגת מובנית ואחידה ברמה ארצית כפי שאושרה ע"פ התקן.

  4. למשתלמים שסיימו את הקורס בהצלחה, תוענק תעודת השתלמות המוכרת ע"י משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ותהיה מקובלת ע"י משרד התחבורה.

  5. תנאים לקבלת תעודת הכשרה לריתום מטענים: נוכחות מלאה בקורס ללא איחורים וחיסורים.

  קורסים נוספים